JUDr. Peter Kvasňovský

Odbornosť . Dôvera . Efektivita
Začať spoluprácu

Hlavné oblasti pôsobenia

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

~

Občianske, rodinné a pracovné právo

i

Právo nehnuteľností

Sporová agenda, správa a vymáhanie pohľadávok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Mediácia a mimosúdne riešenie sporov

Kontaktujte nás s Vašim prípadom

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť

GDPR

14 + 14 =

Spoločne pre Vás nájdeme optimálne riešenie.