Profil

Advokátska kancelária, ktorá stojí vždy na strane klienta.

Na trhu právnych služieb od roku 2003

Advokátska kancelária JUDr. Peter Kvasňovský, advokát s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca právne služby od roku 2003 a je spoľahlivým partnerom pre domáce aj zahraničné subjekty a to tak pre právnické osoby, predovšetkým obchodné spoločnosti, ako aj pre fyzické osoby.
Poskytujeme komplexnú škálu právnych služieb, ktoré zohľadňujú špecifiká rôznych právnych odvetví. Prvoradým cieľom našej kancelárie je efektívna ochrana záujmov našich klientov, pričom všetky riešenia sú navrhované v súlade s ich firemnou filozofiou a podnikateľskou stratégiou. Je v našom záujme byť silným, spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre každého klienta v každom prípade.
Ponúkame profesionálny a individuálny prístup k riešeniu problémov klienta, pričom záujmy a potreby klienta sú pre nás vždy prioritou. Každý zverený prípad vedieme odborne, spoľahlivo a diskrétne, pričom dôraz kladieme na výber optimálnych a efektívnych riešení s ohľadom na potreby klienta, s plným zachovaním mlčanlivosti.
Členovia právneho tímu disponujú osobitnými licenciami na posilnenie kvality právnej služby ako sú napríklad registrácia mediátora, alebo koučovské skúšky.
Právne služby poskytujeme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Zásady fungovania kancelárie

Riešenia vypracované na mieru

Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás prioritou jasne porozumieť potrebám klientov a ich cieľov. Garantujeme individuálny prístup ku každému klientovi. Navrhované riešenia reflektujú osobité požiadavky a záujmy klienta.

~

Profesionalita

Sme odborníkmi na slovenské právne prostredie a v jeho rámci poskytujeme širokú a komplexnú škálu právnych služieb vrátane právneho poradenstva zameraného na neobvyklé alebo špecifické právne problémy klientov. Náš úspech však nie je založený len na odbornej znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky,  ale aj v jeho správnej aplikácii v prospech záujmov našich klientov.

i

Mlčanlivosť

Členovia nášho právneho tímu sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie.

Spoľahlivosť

Podstatnú časť našej klientely tvoria domáce a zahraničné podnikateľské subjekty  či fyzické osoby,  ktoré naše  právne služby využívajú dlhoročne na pravidelnej báze. Sme spoľahlivým partnerom na dlhodobú spoluprácu založenej na vzájomnej dôvere.  

Sústavné vzdelávanie

Členovia nášho právneho tímu sa zúčastňujú školiacich programov a niektorí z nich sú aj držiteľmi osobitných licencií a certifikátov (napr. mediátorská licencia, koučovské skúšky)

Prečo si vybrať práve nás?

Klient je u nás vždy na prvom mieste.

Klient má k dispozícii široký výber modelov odmeňovania. Fakturačná politika je zrozumiteľná a vždy vopred odsúhlasená.

Prinášame spoľahlivé riešenia v dohodnutom termíne.

Naša filozofia

1

Odbornosť

2

Dôvera

3

Efektivita

Zloženie právneho tímu

JUDr. Peter Kvasňovský

JUDr. Peter Kvasňovský, advokát a partner

Spoločne pre Vás nájdeme optimálne riešenie.